€ 4,95 verzendkosten   •   Altijd op voorraad   •   Levertijd 1-2 werkdagen   •   Vragen? Tel +31 (0)172 - 747455  •   Blijf op de hoogte via Facebook

Privacybeleid

Privacy Statement

Artikel 1: Privacy Verklaring

Dit is de Privacyverklaring van Brokkensuper.
In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.
Brokkensuper voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2: Verzamelde gegevens

Brokkensuper verwerkt uw persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van Brokkensuper afneemt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

het verlenen en factureren van onze diensten;
afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.
Ten slotte leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.
Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina’s, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina’s die u heeft bezocht.
Brokkensuper, zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

Artikel 3: Cookies

Zie onze Cookie policy.

Artikel 4: Inzage en correctie

U mag de gegevens die Brokkensuper over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.
U heeft het recht Brokkensuper te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, Brokkensuper zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Brokkensuper. en uw privacybelang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen op de ‘Webshop’.

Artikel 5: Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Brokkensuper, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Artikel 6: Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Sluiten

Aanmelden

Brokkensuper

De dierenvoedingspeciaalzaak voor uw hond of kat